Performing Architectures

Performing Architectures céntrase na unión entre a arte escénica e a arquitectura. Nun sentido, isto explora cómo os obxectos arquitectónicos construídos poden volverse performativos e, noutro, como se pode performativizar os procesos arquitectónicos. 

Desta forma, experimentouse con formas efémeras de arquitectura e técnicas de deseño e construción improvisadas, estudando inicialmente formas rudimentarias de vivenda, fragmentos arquitectónicos e técnicas de autoconstrucción; co tempo preocupeime cada vez máis polas nocións fundamentais de soporte, estrutura e composición. Esta residencia é unha oportunidade para desenvolver aínda máis este traballo, respondendo directamente ao edificio do Sirius Arts Center, as instalacións existentes e os espazos recreativos/boscosos das inmediacións. Estou particularmente interesado en responder o traballo que Karl Burke introduciu previamente no edificio, xa que o seu traballo resona co meu. O proxecto parte da utilización de materiais mínimos (tea/corda/madeira) para experimentar coa creación, a documentación e o debuxo da arquitectura temporal e efémera.

Ex Architectures

Ex Architectures

Ex Architectures é a proposta profesional e artística de Alexander de Caires. O proxecto conta con tres liña de traballo principais; propostas de arquitectura especializada en construcións a pequena escala, deseño e construción de mobiliario a medida e investigación artística centrada na relación da madeira cos corpos e co espazo. A través de Ex Architectures, de Caires continúa o seu proceso de investigación achegándose ao escénico e ao performativo, convidando a David Alonso, Rebeca Ramos e Sabela Ramos, creadoras e performers, ao proceso de investigación Shelter.