Barba inguinal

Barba Inguinal é un proxecto de reggaetón feminista interseccional que nace como filla bastarda do reggaetón machista comercial. Esta proposta de música e movemento xurde dunha necesidade persoal e artística de dar unha resposta á violencia patriarcal do noso contexto dende unha óptica de feminismo radical . Barba Inguinal é corpo, música e activismo. 

Barba Inguinal ten a vontade de procurar camiños inestables no cuestionamento e autocuestionamento permanente, a certeza de que traballando no compromiso e nas marxes é onde atopamos realmente un discurso contemporáneo. 

Coa confianza de que pode haber un movemento antisistema disfrutón e que tamén, como dixo Emma Goldman, se pode facer a revolución bailando. Soñamos que o feminismo pode baixársenos da cabeza ata a cadeira e transformarse nunha mostra de control sobre o noso corpo sen necesidade de facelo para consumo de nieguen (ou si, pero de quen nós queiramos!).

Ailén Kendelman & Areta Bolado

Ailén Kendelman & Areta Bolado

Ailén Kendelman

Ten experiencia e formación en percusión clásica, corporal e folclore galego, andaluz e latinoamericano. Funda o Trío Canyengue (2009), o conxunto Áureas (Premio Martín Códax 2017) e o proxecto Barba Inguinal (2018).

En 2013 funda, xunto a Areta Bolado e Noelia Castro a compañía de teatro A Panadaría, galardonada en múltiples ocasións e con ampla traxectoria tanto no territorio galego como no estatal.