2419CJX

María Roja + Begoña Cuquejo 

(coas colaboracións de Juanma LoDo e Ángel Sousa)

2419CJX é o título dunha peza que tenta explorar as formas de vida actuais, ficando particularmente a ollada no obrigado nomadismo ao que estas parecen abocar aos corpos. Á vez, entretécese unha reflexión sobre a violencia estrutural e de xénero que subxace nos conceptos tradicionais do verbo casar e do sustantivo casa, confrontándose con ela a través do accionar disidente de dous corpos de sexo feminino en escena, ata derivar nunha tentativa por parte das actuantes de construír no espazo escénico unha sorte de casa eventual que cohabitar co público presente, de cimentar un reduto de intimidade e asilo compartido, de converter unha aloe vera prantada nunha maceta nun improvisado xardín á intemperie.

Begoña Cuquejo & María Roja

Begoña Cuquejo & María Roja

 

Begoña Cuquejo

Vive en Suíza ata os 10 anos, e logo ata os 34 en España. Agora reside en Xenebra, pero descríbese como nómade. Nestes momentos traballa no Servizo da Cultura de Meyrin. Dirixe o festival Corpo(a)Terra e traballa en proxectos artísticos diversos, ao redor da danza, performance, espazo público, outras economías e xénero. Destaca os proxectos Igapa e De corpo en lugar.

 

María Roja