Teatro Nacional São João

Imaxe Teatro Nacional São João

O Teatro Nacional São João (TNSJ) é unha entidade pública coa misión de crear e presentar espectáculos teatrais de alta calidade en diversos xéneros, promovendo a conexión do público con obras referenciais, tanto clásicas como contemporáneas. Prioriza a defensa da lingua portuguesa e a dramaturxia nesa lingua, buscando atraer novos públicos e fomentar a internacionalización das súas actividades teatrais. Colabora con entidades europeas, promove coproducións e participa en festivais internacionais. Ademais, esforzáse por descentralizar a cultura e cualificar tanto os artistas como os técnicos. A estrutura inclúe o Teatro Nacional São João, o Teatro Carlos Alberto e o Mosteiro de São Bento da Vitória.

Hugo Torres con Bahía Botánica