Normal / UDC

Exterior Normal

Normal é o espazo de intervención cultural da Universidade da Coruña, onde se desenvolve o Aula de Teatro e de Danza da UDC.

Nunha das salas do edificio levamos a cabo distintas residencias artísticas nos anos 2020 e 2021.

 

Antes Collado con Crisálida

Colectivo Nerval / David Orrico con Antes todo esto era campo

Ex Architectures con Shelter