Fundación Luis Seoane

Exterior Fundación Luis Seoane

A Fundación Luis Seoane é un centro de divulgación e conservación da obra de Luis Seoane e de produción de exposicións e actividades culturais contemporáneas, na cidade da Coruña.

Con este espazo colaboramos en distintas Residencias Paraíso en 2017 e 2018.