Centro Torrente Ballester de Ferrol

Centro Torrente Ballester

O Centro Torrente Ballester é un centro cultural de titularidade pública situado na cidade de Ferrol. O edificio data do século XVIII e era o antigo Hospital da Caridade. 

Na espazo da capela, realizamos unha Residencia Paraíso no ano 2021.

Túlio Rosa con Ad Extra