Waackea “Análise da feminidade a través do waacking”

“Análise da feminidade a través do waacking” e o proxecto de creación en danza que presentamos para as residencias Paraíso 2019.Con este proxecto buscamos investigar o concepto cultural da feminidade no movemento, enmarcado no contexto da danza urbana Waacking, e a súa evolución ao longo da historia pasando por diferentes corpos.

As danzas urbanas como o Popping, House, Waacking e principalmente o Hip Hop son tradicionalmente dominadas por homes. Sen embargo, actualmente, o Waacking é practicado por unha porcentaxe máis grande de mulleres que de homes. Isto lévanos a cuestionar cal é a orixe da popularidade deste estilo entre as mulleres do noso século. Tendo en consideración que o Waacking nace de comunidades de minorías étnicas e homosexuais e é adoptado hoxe en día por milleiros de mulleres de diferentes culturas tratamos de investigar o poder kinestético deste movemento e como a súa bagaxe cultural pode liberar ou perpetuar os estereotipos de xénero.

Elahood

Elahood

EIahood é unha compañía galega de danza urbana e creación contemporánea formada por Sabela Domínguez e Julia Laport no ano 2017. A compañía aposta por visibilizar as danzas urbanas como un medio de expresión lexítimo na danza profesional, sosteñen unha visión artística clara e directa, caracterizada por unha linguaxe visual e musical cunha mirada cara fóra.A perspectiva de xénero e queer forma parte intrínseca da identidade da compañía.