Cerimonia

Cerimonia é un proxecto performativo arredor do rito antropolóxico a través do xesto. Baseándose na estética da cerimonia do té, reflexiónase acerca da divisón Oriente/Occidente tomando referencias como o kárate, o ballet ou a relixión, e investígase como a linguaxe do movemento e a cerámica poden confluír.